SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

(autorzy: Halina Wielocha, Monika Szendzielorz)

 

Temat projektu: SZLAKIEM LEGEND POLSKICH

Uczestnicy projektu: uczniowie Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół przy DPS w   Kadłubie

Cele projektu:

„Legendy – mądre myśli,
legendy – piękne słowa.
Ich szlakiem wędrujemy,
by odkryć je od nowa.
Ruszamy razem w podróż
przez dawne polskie dzieje,
poznamy piękne miejsca
i ciekawostek wiele.”

Od najdawniejszych czasów legendy towarzyszyły człowiekowi. Powstawały do wyjaśniania niezrozumiałych zjawisk, zdarzeń czy dziwów natury. Czasami bohaterom niezwykłych czynów przypisywano nadludzkie umiejętności, a wieści o nich przekazywane z pokolenia na pokolenie obrastały z czasem legendą. Wiele z tych wydarzeń można osadzić w realiach historycznych i geograficznych. Legendy polskie są atrakcyjną literacką formą przybliżania dziejów Polski i ciekawostek geograficznych, zachęcają do powielania pozytywnych postaw i dają fundament do kształtowania patriotyzmu.

Celem projektu jest - na podstawie wybranych legend - umożliwienie uczniom zapoznania się z bogactwem historycznym, geograficznym i kulturowym Polski w sposób interdyscyplinarny. Ponadto:

 

 

Czas  realizacji projektu:

Zapoznanie uczniów z projektem – wrzesień 2013 r.

Realizacja zadań - od listopada 2013 r. do maja 2014 r.

Publiczna prezentacja rezultatów projektu – czerwiec 2014 r.

Zadania będą realizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, zajęć popołudniowych oraz całodniowych wycieczek.

Osoby odpowiedzialne:

Kierownik projektu: Monika Szendzielorz – wychowawca klasy III gimnazjum

Halina Wielocha – wychowawca klasy II gimnazjum

Piotr Nowakowski – nauczyciel techniki

Barbara Macygon – nauczyciel plastyki

Lidia Choroba – nauczyciel muzyki

Etapy realizacji:

termin

legenda

zadania

uwagi

IX

Spotkanie organizacyjne

Zapoznanie uczniów z projektem, jego celami, zadaniami i harmonogramem realizacji

 

XI

O Lechu i Orle Białym

Udział w apelu z okazji Święta Niepodległości, śpiewanie pieśni patriotycznych, poznanie i omawianie legendy, wykonanie prac plastycznych

 

XII

O toruńskich piernikach

Poznanie i omawianie legendy, szukanie informacji o Toruniu w Internecie, pieczenie pierników, robienie zdjęć

 

I

O Warsie i Sawie

Poznanie i omawianie legendy, wykonanie prac plastycznych, przygotowanie scenki, szukanie informacji o Warszawie w Internecie i bibliotece szkolnej, nauka piosenki o Warszawie

 

II

Skarbnik – duch kopalni

Poznanie i omawianie legendy, oglądanie filmów o pracy górników, wykonanie prac plastycznych, nauka tańca „Trojak”

 

III

Wiano św. Kingi i O smoku wawelskim

Poznanie i omawianie legend, wykonanie prac plastycznych, wycieczka do Wieliczki i Krakowa, robienie zdjęć

 

IV

Powstanie Opola

Poznanie i omawianie legendy, wycieczka do Opola i Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, robienie zdjęć, wykonanie plakatu

 

 

V

O powstaniu Wisły i O Studni Trzech Braci

Poznanie i omawianie legend, nauka piosenki o Wiśle, wycieczka do Wisły i Cieszyna, robienie zdjęć, wykonanie prezentacji

 

 

Oczekiwane rezultaty:

Po zakończeniu udziału w projekcie jego uczestnik będzie:

 

 

Kadłub, 25.08.2013 r.

 

Projekt został zatwierdzony do realizacji  30.08.2013 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej